Załatw formalności

Zgłoszenia, zawiadomienia i pozwolenia, czyli o formalnościach budowanych

Ostatnie zmiany w prawie budowlanym miały sprawić, że załatwienie formalności związanych z rozpoczęciem budowy będzie o wiele łatwiejsze. Rzeczywiście tak się stało – jednak nie zmniejszyło to formalności, przeniosło jedynie ich załatwienie na końcowy etap budowy.

Rozpoczynając budowę należy dopełnić następujących formalności:

1. Zakupić działkę lub posiadać prawny tytuł do rozporządzania nią – będzie to wymagane we wniosku o budowę.

2. Kupić projekt domu, oraz dostosować go do działki tworząc plan budowlany – także wymagany podczas zgłaszania budowy

3. Złożyć zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym – musi ono zawierać dwa wymienione wcześniej dokumenty.

4. Uzyskać potwierdzenie dostępu do drogi publicznej – nie jest to dokument obowiązkowy, ale w wielu przypadkach może okazać się kluczowy, by nie doszło do sytuacji, w której okaże się, że nie mamy dojazdu do własnej działki.

5. Uzyskać promesy przyłączenia energii elektrycznej, kanalizacji, wodociągów, itp. – Promesy nie są wymagane przy wniosku, natomiast będą one wymagane podczas oddania inwestycji do użytku, dlatego warto zatroszczyć się o to już zawczasu.